இன்றைய நற்சிந்தனை – 11.07.2020இன்றைய நற்சிந்தனை – துன்பங்களை சந்திக்கத் தெரிந்தவனுக்கு தோல்வியே இல்லை – டொக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம்.

...

இன்றைய நற்சிந்தனை – 10.07.2020இன்றைய நற்சிந்தனை – மின்மினிப் பூச்சி எவ்வளவு ஒளியுடன் திகழ்ந்தாலும் அது தீ ஆகாது – சாணக்கியர்.

...

இன்றைய நற்சிந்தனை – 09.07.2020இன்றைய நற்சிந்தனை – வாய்ப்புக்காக காத்திராதே வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக்கொள். – டொக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம்

...