இன்றைய நற்சிந்தனை – 01.09.2020இன்றைய நற்சிந்தனை – கொய்யப்பழம் சாப்பிட்டால் இரத்த சோகை சரியாகும்.

...

இன்றைய நற்சிந்தனை – 31.08.2020இன்றைய நற்சிந்தனை – நெல்லிக் கனியை அதிகம் சாப்பிட்டால் இரத்தம் சுத்தமாகும்.

...

இன்றைய நற்சிந்தனை – 30.08.2020இன்றைய நற்சிந்தனை – பாவற்காய் உணவில் சேர்த்தால் மூட்டுகள் உறுதியாகும்.

...