Back to Top

112வது வடக்கின் சமருக்கு அனுசரணை அளிக்கும் மொபிடெல்

112வது வடக்கின் சமருக்கு அனுசரணை அளிக்கும் மொபிடெல்

March 9, 2018  01:44 pm

Bookmark and Share
இலங்கையின் தேசிய மொபைல் சேவை வழங்குனரான மொபிடெல், வடக்கின் சமர் என அழைக்கப்படும் இவ்வாண்டுக்கான 112வது மாபெரும் கிரிக்கட் போட்டிகளுக்கு பிரதான அனுசரணையினை வழங்குகிறது.

இப்போட்டிகளை யாழ். மத்திய கல்லூரி மற்றும் யாழ். புனித ஜோன்ஸ் கல்லூரி ஒழுங்குபடுத்துகின்றன.

இவ்விரு யாழ்ப்பாண பாடசாலைகளுக்கிடையிலான வருடாந்த மாபெரும் கிரிக்கட் போட்டிகளானது 2018, மார்ச் 8, 9 மற்றும் 10ஆம் திகதிகளில் இடம்பெறுவதுடன், மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஓவர் போட்டிகள் 2018, மார்ச் 17ஆம் திகதி இடம்பெறும்.

யாழ்ப்பாணத்தில் முன்னணி வகிக்கும் இவ்விரு யாழ்ப்பாண பாடசாலைகளுக்கிடையிலான வருடாந்த மாபெரும் கிரிக்கட் போட்டிகள், மாணவர்களால், பழைய மாணவர்களால், ஆசிரியர்களால் மற்றும் அப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த கிரிக்கட் இரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட ஒன்றாகும்.