Back to Top

வெற்றி தோல்வி இன்றி முடிவடைந்த நீல அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி

March 11, 2018  08:44 pm

Bookmark and Share
கொழும்பு ரோயல் கல்லூரி மற்றும் கல்கிஸ்ஸை தோமஸ் கல்லூரிகளுக்கு இடையில் 139 முறையாக நடந்த வருடாந்த கிரிக்கெட் போட்டி வெற்றி தோல்வி இன்றி முடிவடைந்துள்ளது.

கல்கிஸ்ஸை தோமஸ் கல்லூரி முதலாவது சுற்றில் 6 விக்கட்டுக்களை இழந்து 227 ஓட்டங்களையும் இரண்டாவது சுற்றில் 9 விக்கட்டுக்களை இழந்து 166 ஓட்டங்களையும் பெற்றுக்கொண்டது.

கொழும்பு ரோயல் கல்லூரி முதலாவது சுற்றில் அனைத்து விக்கட்டுக்களை இழந்து 178 ஓட்டங்களையும் இரண்டாவது சுற்றில் 6 விக்கட்டுக்களை இழந்து 143 ஓட்டங்களையும் பெற்றுக்கொண்டது.