Back to Top

ஏற்றுமதி தேயிலை 01 கிலோவுக்கு 10 ரூபா செஸ் வரி

ஏற்றுமதி தேயிலை 01 கிலோவுக்கு 10 ரூபா செஸ் வரி

July 11, 2018  11:58 am

Bookmark and Share
மொத்த தேயிலை ஏற்றுமதியின் போது ஒரு கிலோ கிராம் தேயிலை மீது 10 ரூபா நிலையான செஸ் வரியை அறவிட அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

இதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக அமைச்சரவை பேச்சாளர் கயந்த கருணாதிலக கூறியுள்ளார்.