Back to Top

ஏற்றுமதி தேயிலை 01 கிலோவுக்கு 10 ரூபா செஸ் வரி

ஏற்றுமதி தேயிலை 01 கிலோவுக்கு 10 ரூபா செஸ் வரி

July 11, 2018  11:58 am

Bookmark and Share
மொத்த தேயிலை ஏற்றுமதியின் போது ஒரு கிலோ கிராம் தேயிலை மீது 10 ரூபா நிலையான செஸ் வரியை அறவிட அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

இதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக அமைச்சரவை பேச்சாளர் கயந்த கருணாதிலக கூறியுள்ளார்.

Most Viewed