Back to Top

நியூஸிலாந்து முதலில் துடுப்பாட்டம்

நியூஸிலாந்து முதலில் துடுப்பாட்டம்

January 11, 2019  11:36 am

Bookmark and Share
இலங்கை மற்றும் நியூஸிலாந்து அணிகளுக்கு இடையலான இருபதுக்கு இருபது கிரிக்கட் போட்டி இன்று இடம்பெறுகின்றது.

போட்டியின் நாணய சுழற்சியில் வெற்றிபெற்ற இலங்கை அணி முதலில் களத்தடுப்பில் ஈடுபட தீர்மானித்துள்ளது.

Most Viewed