Back to Top

புனித தோமஸ் கல்லூரி வெற்றி

புனித தோமஸ் கல்லூரி வெற்றி

March 9, 2019  05:12 pm

Bookmark and Share
கொழும்பு ரோயல் கல்லூரிக்கும் புனித தோமஸ் கல்லூரிக்கும் இடையில் இடம்பெற்ற 140 வது கிரிக்கட் போட்டியில் புனித தோமஸ் கல்லூரி வெற்றி பெற்றுள்ளது.

அந்த அணி 07 விக்கட்டுக்களால் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

ரோயல் கல்லூரி 158 மற்றும் 259 ஓட்டங்களைப் பெற்றிருந்ததுடன், புனித தோமஸ் கல்லூரி 296 மற்றும் 03 விக்கட் இழப்பிற்கு 124 ஓட்டங்களைப் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளது.