Back to Top

மலையகத்தின் சில பிரதேசங்களில் சிறிய அளவிலான நில அதிர்வு

மலையகத்தின் சில பிரதேசங்களில் சிறிய அளவிலான நில அதிர்வு

March 16, 2019  09:27 am

Bookmark and Share
மலையகத்தின் சில பிரதேசங்களில் இன்று காலை சிறிய அளவிலான நில அதிர்வு உணரப்பட்டுள்ளதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் கூறியுள்ளது.

பதுளை, ஹாலில, வெலிமட மற்றும் பசற ஆகிய பிரதேசங்களில் இவ்வாறு நில அதிர்வு உணரப்பட்டுள்ளது.