Back to Top

பயணிகள் மாத்திரமே விமான நிலையத்திற்குள் நுழையலாம்

பயணிகள் மாத்திரமே விமான நிலையத்திற்குள் நுழையலாம்

April 25, 2019  06:00 pm

Bookmark and Share
விமான பயணிகள் மாத்திரம் கட்டுநாயக்க விமான நிலைய பகுதிக்குள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என விமான நிலைய மற்றும் விமான சேவைகள் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

பாதுகாப்பு நிலமைகள் காரணமாக இந்த தீர்மானம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Most Viewed