Back to Top

பாதுகாப்பு செயலாளர் ஹேமசிறி பெர்னாண்டோ இராஜினாமா

பாதுகாப்பு செயலாளர் ஹேமசிறி பெர்னாண்டோ இராஜினாமா

April 25, 2019  06:32 pm

Bookmark and Share
பாதுகாப்பு செயலாளர் ஹேமசிறி பெர்னாண்டோ தனது பதவியில் இருந்து இராஜினாமா செய்துள்ளார்.