Back to Top

முஸ்லிம்களுக்காக இசைக்கப்பட்ட பொசன் கீதம்

முஸ்லிம்களுக்காக இசைக்கப்பட்ட பொசன் கீதம்

June 17, 2019  11:57 am

Bookmark and Share
பதுளை, பதுலபிட்டியவில் முஸ்லிம் மக்களுக்காக பொசன் கீதம் இசைக்கப்பட்டுள்ளது.

பொசன் தினமாக நேற்று (16) இவ்வாறு முஸ்லிம் மக்களுக்காக கீதங்கள் இசை்சப்பட்டுள்ளது.

ஹாலிஎல பௌத்த அறநெறி பாடசாலை மாணவர்களினால் இவ்வாறு கீதம் இசைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இதில் முஸ்லிம் மக்கள் பலர் கலந்து கொண்டிருந்தனர்.