Back to Top

Next GenGov விற்பன்னர்களிற்கான முன் நோக்கு மற்றும் புத்தாக்கம்

Next GenGov விற்பன்னர்களிற்கான முன் நோக்கு மற்றும் புத்தாக்கம்

July 17, 2019  03:55 pm

Bookmark and Share
பிராந்தியத்தில் உள்ள ஏனைய நாடுகளைப் போன்று, இலங்கையும் அதிகரிக்கும் நகரமயமாதல், தொழில்நுட்ப புத்தாக்கம், ஆழமாகும் சமத்துவமின்மை, அனர்த்தங்களுக்கு பாதிக்கப்படக் கூடிய தன்மை மற்றும் சுற்றுச்சூழல்சார் ஆபத்துக்களை இலங்கை எதிர்கொண்டது. எமது காலத்தின் சவால்களுக்கு இலங்கை வினைத்திறன் மிக்க வகையில் எதிர்வினையாற்றுவதனை உறுதி செய்வதில் ஒரு புதிய தலைமுறை அரசாங்க தலைவர்களின் பங்களிப்பு என்பது இன்றியமையாத அம்சமாகும்.

எமது நாட்டில் சிக்கலான சவால்களுக்கு ஆக்கத்திறன் மிக்க தீர்வுகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்குத் தேவையான கருவிகளை ஒரு புதிய தலைமுறை பொதுச் சேவை அதிகாரிகளுக்கு வழங்குவதன் மூலம், இந்த தேவைக்கு பிரதிபலிக்கும் வகையில் NextGenGov விற்பன்னர்களுக்கான தொலைநோக்கு பார்வை மற்றும் புத்தாக்கம்´ நிகழ்ச்சி உள்ளது. 2018ஆம் ஆண்டில் முன்னெடுக்கப்பட்ட பரீட்சார்த்த நிகழ்ச்சியின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, இலங்கையில் 35இற்கும் மேற்பட்ட பொது நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த பங்குபற்றுனர்களுடன் இவ் வாரம் மேலும் இரண்டு தொகுதிகளுக்கான இரண்டு இயலுமையை கட்டியெழுப்பும் செயலமர்வுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. மாலைதீவுகள், பூட்டான், சிம்பாப்வே, சியார்ரா லியோன், துருக்கி, கெம்பியா மற்றும் தான்சானியாவைச் சேர்ந்த சர்வதேச பங்குபற்றுனர்களும் இதில் கலந்து கொண்டனர்.

சிட்ரா சமூக புத்தாக்க ஆய்வுகூடம், ஜனாதிபதி செயலகம், பொது நிர்வாக அமைச்சு மற்றும் அபிவிருத்தி நிர்வாகத்திற்கான இலங்கை கல்வி நிறுவனம் ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான கூட்டு முயற்சி ஒன்றாக இந்நிகழ்ச்சி வடிவமைக்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியின் பயன்கள் குறித்து கருத்து வெளியிட்ட பொது நிர்வாக மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சரான, கௌரவ ரஞ்சித் மத்தும பண்டார அவர்கள், ´வினைத்திறன் மிக்க தேசம் ஒன்றிற்கான கொள்கைகளை அமுல்படுத்துவதில் ஒரு முக்கிய தொகுதியாக உறுதியான மற்றும் பயனுறுதி மிக்க பொது சேவையின் பங்களிப்பு உள்ளது. ´பொது துறை உயர்திறன்களுக்கான தொலைநோக்கு மற்றும் புத்தாக்கம்´ தொடர்பான ஒரு முழுமையான நிகழ்ச்சியை தயாரிப்பதற்கு சிட்ரா சமூக புத்தாக்க ஆய்வுகூடம் மற்றும் ஜனாதிபதி செயலகம் மற்றும் அபிவிருத்தி நிர்வாகத்திற்கான இலங்கை கல்வி நிறுவனத்துடன் பணியாற்றுவதில் பொது நிர்வாக மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு மகிழ்ச்சி கொள்கின்றது.

வெற்றிகரமான பரீட்சார்த்த நிகழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து, இரண்டாவது முறையாக செயலமர்வு முன்னெடுக்கப்படுகின்றது. பொது துறையின் வினைத்திறனை மேம்படுத்துவதனைச் சார்ந்து உரையாடல்களில் இருந்து, புத்தாக்கமான வழி ஒன்றில் சவால்களை அணுகுவதற்குத் தேவையான கருவிகளை தெரிவு செய்யப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு இக்கருவி வழங்குகின்றது. சிட்ராவுடன் தொடர்ந்து பணியாற்றுவதற்கும், இலங்கையின் பொதுத் துறையை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கும் நாம் எதிர்பார்த்துள்ளோம்´ என்றார்.

இலங்கையின் முதலாவது சமூக புத்தாக்க ஆய்வுகூடம் என்ற வகையில், அபிவிருத்தி தீர்வுகள் வினைதிறமுடையதாகவும், முழுமையானதாகவும் இருப்பதனை உறுதி செய்வதற்கு குறித்த தீர்வுகளை உருவாக்கவும், பரீட்சித்துப் பார்க்கவும் முன் நோக்கு மற்றும் புத்தாக்க கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதில் முன்மாதிரியாக சிட்ரா நிரூபித்துள்ளது. விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப மற்றும் ஆய்வு அமைச்சு மற்றும் ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டம் (UNDP) என்பவற்றுக்கு இடையிலான ஒரு கூட்டு முயற்சியாக, வேறுபட்ட கோணத்தில் பிரச்சினைகளைப் பார்க்கும், இயலுமைகளை கட்டியெழுப்பும் மற்றும் நிறுவனங்களை வலுப்படுத்தும் சூழல் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு சிட்ரா வசதியளிக்கின்றது.

நிகழ்ச்சி குறித்து கருத்து வெளியிட்ட விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப, மற்றும் ஆய்வு அமைச்சர், கௌரவ சுஜீவ சேனசிங்க அவர்கள், ´எந்தவொரு அரசாங்கத்தினதும் முதுகெலும்பாக பொது துறை அதிகாரிகள் உள்ளனர். நாடுகள், தாம் நிர்ணயிக்கும் இலக்குகளை எட்டுவதனை உறுதி செய்வதில் அவை முக்கிய பங்கினை ஆற்றுகின்றன. இவ்வருடம் #NextGenGov நிகழ்ச்சியில் பங்குபற்றிய இலங்கையைச் சேர்ந்த 55 இற்கும் மேற்பட்ட பொதுத் துறை அதிகாரிகளையும் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்தும் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்குபற்றுவதற்காக வருகை தந்த பொதுத் துறை அதிகாரிகளையும் வரவேற்பதில் நாம் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். பொது துறை உயர்திறனுக்கு இந்த கருவிகளின் உலகளாவிய முக்கியத்துவத்திற்கான சான்றாதாரமாக 2019இற்கான இச் செயலமர்வு அமைந்துள்ளது ´ என்றார்.

இந்த ஐந்து நாள் வதிவிட செயலமர்வானது, இக் கருவிகளை தமது அலுவலகத்திலும், திணைக்களத்திலும் அடுத்து வரும் ஆற்றுப்படுத்துகையுடனான 3 மாதங்களில் நடைமுறைப்படுத்தவும், தமது அனுபவங்களை மீள அறிக்கைப்படுத்தவும் கோருகின்றன. ´#NextGenGov விற்பன்னர்கள்´ நிகழ்ச்சியின் தொடர்ச்சியான ஈடுபாடு இலங்கையில் பொதுத் துறை உயர்திறனுக்கான முன் நோக்கு மற்றும் புத்தாக்கத்தின் உள்ளடக்கல் சார்ந்து நிலையான, நீண்டகால ஈடுபாட்டிற்கு வழி வகுக்கும்.

Most Viewed