Back to Top

ஜனாதிபதி செயலகத்திற்கு முன்பாக உள்ள காலி வீதிக்கு பூட்டு

ஜனாதிபதி செயலகத்திற்கு முன்பாக உள்ள காலி வீதிக்கு பூட்டு

February 14, 2020  12:25 pm

Bookmark and Share
எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாக ஜனாதிபதி செயலகத்திற்கு முன் உள்ள காலி வீதி தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது.