Back to Top

தொல்பொருள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களை விஷேட செயலணி

தொல்பொருள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களை விஷேட செயலணி

May 22, 2020  09:57 pm

Bookmark and Share
தொல்பொருள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களை கண்டறிவது மற்றும் பாதுகாப்பதற்காக பாதுகாப்பு செயலாளர் தலைமையில் விஷேட செயலணி ஒன்று ஜனாதிபதி நியமிக்க உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.