Back to Top

தப்பிச் சென்ற பெண் கண்டுபிடிப்பு

தப்பிச் சென்ற பெண் கண்டுபிடிப்பு

November 21, 2020  11:15 pm

Bookmark and Share
​கொழும்பு ஐடிஎச் வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் தப்பிச் சென்ற பெண் எஹலியகொட, சிதுரங்கல காட்டுப்பகுதியில் வைத்து பிரதேசவாசிகளினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.