Back to Top

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி பதவிகளில் மாற்றம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி பதவிகளில் மாற்றம்

January 13, 2021  12:30 pm

Bookmark and Share
ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் உயர் பதவிகளுக்காக புதிய நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அதன் அடிப்படையில் கட்சியின் தவிசாளராக வஜிர அபேவர்தன, புதிய பொதுச் செயலாளராக ரங்கே பண்டாரவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.