Back to Top

உபுல் தரங்க சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு

உபுல் தரங்க சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு

February 23, 2021  03:31 pm

Bookmark and Share
இலங்கை அணியின் கிரிக்கெட் வீரர் உபுல் தரங்க சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.