Back to Top

சுனாமி போல எழுந்த மணல்புயல்! (வீடியோ)

சுனாமி போல எழுந்த மணல்புயல்! (வீடியோ)

July 28, 2021  11:47 am

Bookmark and Share
சீனாவில் நிகழ்ந்த பயங்கரம். சுனாமி போல எழுந்த மணல்புயல் உலக மக்களையே அதிரவைத்துள்ளது. இதோ அந்த காட்சிகள்.

Most Viewed