Back to Top

கொரோனாக்கு பிந்தய நோய் அறிகுறிகளுக்கான தீர்வு!

கொரோனாக்கு பிந்தய நோய் அறிகுறிகளுக்கான தீர்வு!

October 13, 2021  11:05 pm

Bookmark and Share
கொவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்த பின்னர் ஏற்படும் நீண்ட கால வாசனை மற்றும் நாற்றம் இழப்பு நோய் அறிகுறியை கட்டுப்படுத்த விட்டமின் ஏ பயன்படுத்த முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐக்கிய இராச்சியத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சியில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மூக்கு வழியாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய விட்டமின் ஏ அடங்கிய கரைசலைப் பயன்படுத்தி இந்த ஆராய்ச்சியை ஈஸ்ட் என்க்லியா பல்கலைக்கழகம் மேற்கொண்டுள்ளது.