Back to Top

தலைவர் பதவியில் இருந்து ராஜா கொல்லுரே நீக்கம்

தலைவர் பதவியில் இருந்து ராஜா கொல்லுரே நீக்கம்

October 24, 2021  02:34 pm

Bookmark and Share
இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவரான ராஜா கொல்லுரே, உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.