Back to Top

 உடன்படிக்கைகள் கைச்சாத்து

உடன்படிக்கைகள் கைச்சாத்து

May 14, 2019  

Bookmark and Share
சீன அரசாங்கத்தினால் இலங்கையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பாரிய முதலீடுகள் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 3 உடன்படிக்கைகளில் சீனாவுக்கான ஒரு நாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன கைச்சாத்திடவுள்ளார்.