Back to Top

கிளிநொச்சியில் முதலிடம்...

கிளிநொச்சியில் முதலிடம்...

November 17, 2020  

Bookmark and Share
தர்மபுரம் இல. 1 அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாலை பாடசாலையை சேர்ந்த ரவீந்திரன் நிதுஷன் என்ற மாணவன், 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் 195 புள்ளிகளை பெற்று கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளான்.