Back to Top

91 முறைப்பாடுகள் சட்டமா அதிபரிடம்

91 முறைப்பாடுகள் சட்டமா அதிபரிடம்

November 14, 2017  04:01 pm

Bookmark and Share
பொலிஸ் நிதி குற்ற விசாரணைப் பிரிவினால் விசாரித்து முடிக்கப்பட்ட 91 முறைப்பாடுகள் சட்டமா அதிபருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இவற்றில், சட்டமா அதிபரின் ஆலோசனைக்கு அமைய, 12 முறைப்பாடுகள் தொடர்பில் மேல் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Most Viewed