Back to Top

T20 தொடரிலிருந்து விலகிய அன்ஜலோ மத்தியூஸ்

T20 தொடரிலிருந்து விலகிய அன்ஜலோ மத்தியூஸ்

February 5, 2018  07:32 pm

Bookmark and Share
உபாதை காரணமாக அன்ஜலோ மத்தியூஸ் பங்களாதேஷ் அணிக்கு எதிரான T20 தொடரிலிருந்து விலகிக் கொண்டார்.