Back to Top

மத்திய வங்கியில் இடம்பெறும் விசேட ஊடக சந்திப்பு ( நேரலை)

மத்திய வங்கியில் இடம்பெறும் விசேட ஊடக சந்திப்பு ( நேரலை)

August 18, 2022  11:11 am

Bookmark and Share
மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் கலந்து கொள்ளும் விசேட ஊடகவியலாளர் சந்திப்பொன்று தற்போது மத்திய வங்கியில் இடம்பெற்று வருகிறது.

நேரலை கீழே...