Back to Top

ஜப்பானை சென்றடைந்த ஜனாதிபதி

ஜப்பானை சென்றடைந்த ஜனாதிபதி

September 26, 2022  07:33 pm

Bookmark and Share
ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க சற்றுமுன்னர் ஜப்பான் சென்றடைந்துள்ளார்.