Back to Top

இலங்கைக்கு சலுகை வழங்கியுள்ள பாரிஸ் சமூக நாடுகள்

இலங்கைக்கு சலுகை வழங்கியுள்ள பாரிஸ் சமூக நாடுகள்

December 4, 2022  01:33 pm

Bookmark and Share
இலங்கையின் கடனுக்கு 10 வருட கால அவகாசம் வழங்க பாரிஸ் சமூக நாடுகள் இணக்கம் தெரிவித்துள்ளன.

இந்தியாவின் ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸின் அறிக்கையின்படி, இலங்கையின் தற்போதைய நிதி நெருக்கடியைத் தீர்க்க 15 வருட கடன் மறுசீரமைப்பையும் சமூக நாடுகள் முன்மொழிந்துள்ளன.

Most Viewed