Back to Top

துருக்கியில் மீட்புப் பணிகளுக்கு இலங்கையின் ஆதரவு

துருக்கியில் மீட்புப் பணிகளுக்கு இலங்கையின் ஆதரவு

February 6, 2023  06:58 pm

Bookmark and Share
துருக்கியில் நிலநடுக்கத்தால் இடிந்து விழுந்த கட்டிடங்கள் தொடர்பான மீட்புப் பணிகளுக்கு ஆதரவளிக்க இலங்கை முடிவு செய்துள்ளது.